محاکمه

تهیه و تولید فیلم کوتاه محاکمه یه سفارش خانه داستانی فیلم سیاسی با محوریت انتخابات دانشگاه می باشد که اخلاق انتخاباتی را مورد نقد قرار میدهد این فیلم کوتاه از شبکه شما پخش شد.

مشتریخانه فیلم داستانی

[Best_Wordpress_Gallery id=”11″ gal_title=”محاکمه”]