فیلم کوتاه قلک

داستان شهیدی است که در زمان حیات خود قلک خود را به اردوی سازندگی اهدا میکند و پس از شهادت خود نیز در وصیت خود این امر خیر را مجددا انجام میدهد.

مشتریشرکت سید عمار

[Best_Wordpress_Gallery id=”15″ gal_title=”قلک”]